Infraljudssotning

Infrafones kunder har med hjälp av den rena och miljövänliga infraljudstekniken erhållit ökad lönsamhet för sina förbränningspannor. Detta har åstadkommits genom förbättrad sotrenhållning av ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer, elfilter etc med en återbetalningstid för systemet mellan 6 till 24 månader. Traditionella sotrenhållningsmetoder som ångsotning, kulsotning och manuell sotning har kunnat reduceras kraftigt eller elimineras helt i vissa applikationer.

Vårt stora produktsortiment är ett resultat av vår unika kunskap och vår kundfokus. Vi beräknar den optimala storleken av sotrengöringsutrustningen och designar varje lösning för varje kunds specifika behov. Economizer med ljudsotare installerad

Industriella applikationer

Framsida Broschyr Land Detta är en generell broschyr för industriella applikationer hos biobränsleeldade kraftvärmeverk, avfallseldade kraftvärmeverk, koleldade kraftvärmeverk och processindustri. Broschyr på engelska för industriella applikationer, klicka här. Broschyr på polska för industriella applikationer, klicka här. Broschyr på tyska för industriella applikationer, klicka här.

Marina applikationer

Framsida Broschyr Marin Detta är en generell broschyr för marina applikationer hos frakt-, kryssnings- och passagerarfartyg. Broschyr på engelska för marina applikationer, klicka här. Broschyr på polska för marina applikationer, klicka här.