Produkter

Infraljudssotning

Infrafones kunder har med hjälp av den rena och miljövänliga infraljudstekniken erhållit ökad lönsamhet för sina förbränningspannor. Detta har åstadkommits genom förbättrad sotrenhållning av ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer, elfilter etc med en återbetalningstid för systemet mellan 6 till 24 månader. Traditionella sotrenhållningsmetoder som ångsotning, kulsotning och manuell sotning har kunnat reduceras kraftigt eller elimineras helt i vissa applikationer.

Vårt stora produktsortiment är ett resultat av vår unika kunskap och vår kundfokus. Vi beräknar den optimala storleken av sotrengöringsutrustningen och designar varje lösning för varje kunds specifika behov. Economizer med ljudsotare installerad

Industriella applikationer

Framsida Broschyr Land Detta är en generell broschyr för industriella applikationer hos biobränsleeldade kraftvärmeverk, avfallseldade kraftvärmeverk, koleldade kraftvärmeverk och processindustri. Broschyr på engelska för industriella applikationer, klicka här. Broschyr på polska för industriella applikationer, klicka här. Broschyr på tyska för industriella applikationer, klicka här.

Marina applikationer

Framsida Broschyr Marin Detta är en generell broschyr för marina applikationer hos frakt-, kryssnings- och passagerarfartyg. Broschyr på engelska för marina applikationer, klicka här. Broschyr på polska för marina applikationer, klicka här.

Optimerad ångsotning

Den patenterade HISS-teknologin, ursprungligen framtagen av företaget SootTech, gör ert ångsotningssystem till ett effektivt verktyg att hantera igensättningar och öka verkningsgraden på era kraft- och sodapannor.

Varför inte göra som Munksjö Aspa bruk, Billerud Skärblacka, Smurfit Kappa Krafliner Piteå, Mölndal Energi, SVEAB, Eskilstuna Energi och Ena Energi?

  • Ökar er verkningsgrad
  • Minska sotkostanden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

HISS-sotning och fler sotblåsarstarter

I princip, all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker ingen ytterliggare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Med HISS-sotning, (High Impact Soot System), körs flera sotblåsare parallellt och utan returånga.
Dvs mer sotning, kortare tid mellan sotning och mer lättsotad aska, samt mindre sotånga.

Ökad effekt och ångbesparing

Exempel på ökad soteffekt med 68% som samtidigt ger en ångbesparing på 16% med HISS-teknologin.

 

Ökad elproduktion

Med stigande elpriser är det viktigt att nå maximal elproduktionen från sodapannan.

Verkningsgraden för ekonomiserytorna påverkar direkt mängden producerad högvärdig ångenergi. Samtidigt är det vanligt att sotningen i eko är minimerad pga igensättningar i konvention och överhettare. En dubblerad sotning av ekoytor utifrån HISS-teknologi är ofta en enkel väg till en elproduktionsökning på 10-30 MWh/dag. HISS-sotning av ekonomiserytor på Bäckhammar bruk ökar ångproduktionen med 80 ton/dag, läs mer

SootTechs HISS-teknologi gör det lätt att öka värmeupptagningen genom oftare sotning av ekoytorna utan att sotångförbrukningen eller rökgasmängden ökar.

Överbäring och extremlast

Extremlast och perioder av mycket stor överbäring är inte ovanligt. Ofta ger dessa ”perioder” permanenta påslag som inte kan sotas bort.

Bästa sättet att hantera överbäring, är att sota mycket oftare, så att inte stoftet hinner sintra/bränna fast.

Med SootTechs HISS-sotning kan sotningen maximeras och t.ex. fokuseras till främre delen av panna så den sotas t.ex. 3-5 ggr så ofta som normalt.

HISS-teknologin gör er ett verktygen att effektivt hantera perioder av överbäring eller produktionstoppar med höga askpåslag.

LutsprutaIllustationFördelningCarryOver

En felinställd spruta kan snabbt orsaka stora påslag av överbäring på värmeytorna. Med HISS-sotning ges ett kraftfullt vertyg att hantera driftstörningar och extrema lasttoppar

Automatisk sotrenhållning som tjänst

Vi erbjuder “automatisk infraljudrenhållning som tjänst” som innehåller all nödvändig hårdvara, mjukvara, tjänster och hyresavgifter för en problemfri drift med följande fördelar framför att köpa motsvarande system. Ladda ner och läs hela broschyren. Ni behöver då ange er mailadress för att vi ska kunna skicka en länk med filen till er. Därefter är det bara att klicka på länken som ni fått i ert mail så laddas dokumentet ner. Vi accepterar enbart företags e-postadresser för nedladdning av dokument.

CFD simulering, Computational Fluid Dynamics

Nu som tjänst

I visa fall beror beläggningar på ett ojämnt fördelat gasflöde. En ojämn fördelning kan också leda till lokalt hög gashastighet, vilket kan resultera i erosion och accelererat slitage av värmeöverföringsytor, katalysatorelement osv. Flödesfördelning genom värmeväxlare påverkar även värmeöverföringen. I elfilter är fördelningen av rökgaser en utmaning som kräver väl utformad inloppskanal, styrplåtar och fördelningsskärmar.

Infrafone erbjuder CFD som stöd vid utformning av rökgaskanaler, inloppskanaler till elfilter och andra tillämpningar. 

 

Buller och vibrationer

Buller och vibrationer

Utöver sotningssystem erbjuder Infrafone även lösningar för att motverka buller och vibrationer. Tekniken som används riktar sig främst mot lågfrekvent buller och lågfrekventa vibrationer i området 15-50 Hz.

För att dämpa de lågfrekventa vibrationerna används vår patenterade vibrationsdämparlösning. Dessa vibrationsdämpare används bl.a. till våra infraljudgeneratorer för att minimera vibrationer men kan också monteras på annan vibrerande utrustning.

Det lågfrekventa bullret, som t ex kan vara ljud skapat av en fläkt eller en motor, dämpas med våra ljudreflektorer som konstrueras för att dämpa ljud inom ett visst frekvensspann. En ljudreflektorinstallation föregås av mätningar av ljudet i t ex en kanal för att bestämma placering och dimensionering av ljudreflektorn. Infrafone har med goda resultat installerat ljudreflektorer både hos förbränningsanläggningar och på fartyg. Efter installation genomförs buller- och vibrationsmätningar.


Ljudreflektor.

Vibrationsdämpare.