Nyheter

Optimering av ångsotning i sodapanna

Gruvöns bruk har sedan installationen av HISS optimerad ångsotning för 11 månader sedan kört sin 2700 tonTS/dygn panna på i medel 7 % högre last än året innan. Samtidigt har man minskat förbrukningen av sotånga med 30 %. Kontakta oss för en detaljerad fallbeskrivning.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Framgångar för eldrörspannor

Vår standardiserade lösning för sotning av eldrörspanna fortsätter att tas väl emot av marknaden. Under andra halvåret 2016 driftsattes fyra nya anläggningar. Det handlar ofta om att förbättra rengöringsverkan jämfört med tryckluftsotning, som hos Nässjö Affärsverk. Typiska resultat är ökad verkningsgrad, färre stopp för manuell rengöring av rökrörspanna och stabiliserad utloppstemperatur, som hos Sandviken Energi och Tidaholm Energi.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Effektiv renhållning av CDQ ekonomiser firar 20-årsjubilieum

Det är nu 20 år sedan som infraljudsotning installerades för renhållning av kamflänsekonomisern i tre CDQ-pannor hos SSAB(tidigare Ruukki) i Raahe, Finland. Systemen har under alla dessa år framgångsrikt förebyggt försmutsning och igensättning som tidigare skedde.

Posted by martin in Nyheter

Katalysator High Dust utvärdering


Efter ett drygt års drift är det tydligt att infraljudsotning som driftsattes 2015 på kolkraftverk i Polen klarar uppgiften med bravur. Trots den svåra applikationen med 32 g/Nm3 dust load hålls difftrycken låga och stabila utan behov av manuell rengöring. Läs mer detaljer under vår referenssida.

Posted by admin in Nyheter

Rekord i orderbokning!


Under andra kvartalet var orderbokningen den högsta på många år. Totalt 14 ordrar har bokats sedan april, från kunder som förbränner avfall, kol och biobränsle och från kunder inom den marina sektorn. Ordrarna kommer huvudsakligen från Europa men också från Asien och USA, vilket visar att företagets strategi att fokusera på den internationella marknaden varit framgångsrik.

Posted by admin in Nyheter

Panndagarna konferens 2016 i Karlstad, Sweden

Panndagarna anordnas av Värme- och Kraftföreningen och kommer att hållas i Karlstad 12-13 april. Panndagarna är en konferens som belyser teknikutvecklingen inom energiproduktion.

Konferensen har ca 150 deltagare, där Infrafone är en av dem. Vi kommer att ha en monter där vi presenterar våra tekniker. Kom förbi oss och lär dig mer om infraljudssotning.

Klicka här för mer info om konferensen.

Posted by admin in Nyheter

International Biomass Conference & Expo

International Biomass Conference & Expo är världens största biomassakonferens och kommer att hållas i Charlotte, North Carolina, mellan 11 och 14 april. Under denna konferens finns goda möjligheter att bekanta sig med ny teknik inom biomassaindustrin.

Infrafone är ett av företagen som kommer att ställa ut sin teknik, kom förbi oss vid bås 628 och lär dig mer om Infrafones teknik.

Klicka här för att se konferensens agenda.

Posted by admin in Nyheter

Sotbränder i Avgaspannor

Beläggningar på avgaspannrör kan resultera i en sotbrand. En sotbrand kan i sin tur, i extrema fall, leda till att hela avgaspannan börjar brinna.

Eftersom rökgasen innehåller sotpartiklar är sotpartiklar i avgaspannan oundvikliga. Vad som istället kan göras är att försvåra partiklarnas möjlighet att fasta på tubpaketen, och därigenom förhindra att beläggningar uppkommer. Infraljud har visat sig vara en effektiv metod för att motverka dessa beläggningar, och därmed minska risken för att en sotbrand uppstår. Infraljud verkar förebyggande genom att inte låta sotpartiklar vila på tuberna.

Läs mer om vad som orsakar en sotbrand genom att ladda ned MANs white paper som behandlar ämnet sotbränder i avgaspannor. För att lära dig mer om rengöring med infraljud kan du besöka vår kunskapsbas.

Posted by admin in Nyheter

Sammanfattning av 5 Infrafone-installationer under 2015

Infrafone har gjort en sammanställning av vad infraljudet gett för resultat för 5 landinstallationer under 2015. Anläggningarna som omfattas är:

Anläggning Beskrivning panna Tillverkare
Delfzijl, EEW 2 x 60 MW, SCR, RDF (waste) Alstom
Storvik, Sandviken Energi 4 MW, eldrör, bio Jernforsen
Tidaholm, Tidaholms Energi 4 MW, eldrör, returträ HOTAB
Västerås, Mälarenergi 167 MW, CFB, avfall Valmet
Nässjö, Nässjö Affärsverk 12 MW, eldrör, bio Saxlund (VEÅ)

Med infraljudets hjälp har pannorna på olika sätt optimerats, detta genom ökad effekt (t.ex. genom minskad användning av ångsotning), minskad bränsleanvändning, förre stopp för manuell rengöring etc. För mer information om installationerna, ladda ned respektive Case Study från vår kunskapsbas.

Posted by admin in Nyheter