Lönsam och miljövänlig teknik för sotning

Tjänster

Våra system för sotning

Optimerad ångsotning och infraljudsotning.

Analys

Big-data driftanalys för utredning av optimal drift av panna och sotningssystem.

Optimerad ångsotning

Vår tekniska lösning erbjuder reducerad ångförbrukning eller förbättrad rengöringseffekt. Den lokala styrningen av varje ångsotare möjliggör fler ångsotarstarter än alla andra system på marknaden. Det är en unik fördel t ex för svartlutpannor som ökar pannans tillgänglighet genom att ångsota oftare i kritiska områden.

Mer om våra lösningar

Ren och miljövänlig

Våra kunder har med hjälp av våra tekniska lösningar kunnat uppnå både förbättrad lönsamhet och minskade utsläpp från anläggningarna.

Kryssningsfartyg, färjor och lastfartyg

Vi har ca 1000 infraljudsystem installerade på marina tillämpningar. Se info om dessa på kryssningsfartyg, färjor och lastfartyg.

Energi och kraft

Vi har omfattande erfarenhet från en mängd applikationer, såsom biobränslen, avfall, kol, olja, svartlut och processindustri. Läs mer om erfarenheter från våra industruella tillämpningar under Referenser.

Ökad lönsamhet

För ett komplett beslutsunderlag hjälper vi våra nya kunder identifiera och kvantifiera alla besparingar relaterade till att installera våra system.

Infrafone AB

Landsvägen 52
SE-17263 Sundbyberg
Tel. +46 8-661 33 10
epost: info@infrafone.se

Service & reservdelar

Tel. +46 8-40809132
epost: marine@infrafone.se

Försäljning

Kristian Floresjö
mobil: +46 703 556 670,
epost: kristian.floresjo@infrafone.se